Om Torpheimer

Torpheimergruppen startades av Lars-Göran och Yvonne Torpheimer 2001 och de är fortfarande verksamma i bolagen.

Torpheimergruppen levererar tjänster, produkter och rådgivning inom sektorerna VVS och EL, vi levererar kort sagt installation, service och drift.

Vi gör det gärna multidisciplinärt.

Bolagen har ”alla strängar på lyran” och kan utföra samtliga tjänster som krävs i en fastighets eller industriell anläggnings livscykel. Bygga, förädla och förvalta!

Genom åren har vi skapat ett välsmort maskineri där samtliga våra beståndsdelar dels kan verka var för sig, men också kombineras till en helhetslösning där kunden så önskar. Som kund ska du bara behöva en kontakt för att erhålla alla funktioner.

Vi är trots vårt omfång måna om att behålla ”det lilla företagets anda” och möjlighet till snabbt beslutsfattande. Detta har visat sig vara rätt recept för att behålla och attrahera personal med hög kompetens. Våra kunder uppskattar också att beslut inte dras i långbänk när de väl behöver fattas. En ytterligare drivkraft hos oss är att vi aldrig är riktigt nöjda. Vi tror på ständiga förbättringar, både internt och ut mot våra kunder. Detta leder vidare till att vi alltid jobbar med framtidsplaner för vårt företag.

Komplexiteten i våra uppdrag varierar självklart. Med samma engagemang ger vi oss i kast med allt ifrån att byta en lysrörsarmatur till att bygga en 15 000 kvadratmeter stor högteknologisk datahall.

Bläddra gärna igenom vår hemsida för att få en inblick i alla de funktioner vi levererar. Våra medarbetare berättar också gärna mer vid ett personligt möte om du så önskar.

Vår uppgift ligger i att du inte ska lägga en tanke på din inomhusmiljö och dina stödsystem – det tar vi ansvar för.

Öppenhet

Ärlighet är grunden för långa och starka kundrelationer. Det är också grunden för relationerna mellan våra medarbetare.

Kundfokus

Genom att kombinera vår kunskap med de erfarenheter vi vunnit kan vi lyssna till kundens krav och uppfylla dessa.

Enkelhet

En professionell atmosfär är grunden för den företagskultur vi värnar om, med enkla och tydliga rutiner ökas vår slagkraft.