Energi

Vi erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering för såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare. I vårt energiarbete jobbar vi tillsammans med vårt helägda dotterbolag Navic Energipartner.

Energioptimering

Vid en energioptimering utför vi tillsyn och optimering på system för värme, kyla, ventilation, el och VA. Vi justerar driftinställningar löpande för att kunna balansera alla system med varandra. Vi hjälper till att ta fram investeringsförslag och hjälper dig hela vägen till installation.

Energiuppföljning

Vill du ha full kontroll över energianvändningen? Vi följer upp och analyserar energistatistik för din fastighet. Genom kontinuerlig analys kan vi tillsammans upptäcka eventuella avvikelser på värme, el och vatten. Målet är att jämföra energianvändningen över tid och till slut ge en bild av hur besparingspotentialen ser ut.

Energikartläggning

Vid en energikartläggning hjälper vi er ta fram tydliga beslutsunderlag för energioptimering eller investering. För att anläggningar ska fungera optimalt måste alla system samverka. Vi samlar in mätdata och gör grundliga platsbesök för att gå igenom statusen på fastighetens tekniska installationer. Till slut presenteras en rapport baserad på nyckeltalsanalys.

Energideklaration

Vid en energideklaration får du information om energianvändningen i din byggnad. Syftet är att skapa en god inomhusmiljö och att främja en effektiv energianvändning. Vår certifierade energiexpert genomför deklarationer med information om fastighetens Atemp, energianvändning för värme, kyla, varmvatten och el samt förslag på åtgärder för att minska energianvändningen.

Miljöbyggnad

Vår certifierade personal kan hjälpa er med allt från beräkning till certifiering av en hel byggad. Vi utför regelbundet beräkningar och redovisning av energiberäkning (indikator 1), värmeeffektbehov (indikator 2), solvärmelast (indikator 3), termiskt klimat vinter (indikator 10) och termiskt klimat sommar (indikator 11).